Tiêu chí phục vụ

Cam kết chất lượng: Chất lượng là yếu tố tạo nên sự khác biệt, tất cả sản phẩm của công ty phải có chất lượng cao nhất như cam kết với khách hàng.
*  Khách hàng luôn đúng: Làm hài lòng khách hàng là mục tiêu đầu tiên, cuối cùng và cao nhất của công ty.

*  Cam kết chất lượng: Chất lượng là yếu tố tạo nên sự khác biệt, tất cả sản phẩm của công ty phải có chất lượng cao nhất như cam kết với khách hàng.
 
* Cống hiến khách hàng: Doanh nghiệp luôn gắn kết với khách hàng coi quyền lợi của khách hàng chính là quyền lợi của công ty.