Gạch lót sân ACB-T2

Thông số kĩ thuật
Kích thước: 392x96.5x100mm Định lượng cho 1m²: 9 viên Trọng lương viên: 15kg
 • Các chỉ tiêu cơ lý- PHYSICAL PROPERTIES

  Mác gạch

  LEVER OF STRENGTH

  Cường độ nén, kg/cm2, không nhỏ hơn

  COMPRESSIVE STRENGTH, kg/cm2, NOT LESS THAN

  Độ hút nước, %, không lớn hơn

  WATER ABSORPTION, %, NOT EXCEEDING

  Block bê tông (AC)

  CONCRETE BLOCK

  Bê tông tự chèn (AP)

  INTERLOCKING CONCRETE

  Block bê tông (AC)

  CONCRETE BLOCK

  Bê tông tự chèn (AP)

  INTERLOCKING CONCRETE

  MÁC 35

  MÁC 35

  -

  -

  -

  50

  50

  -

  -

  -

  75

  75

  -

  10

  -

  100

  100

  -

  10

  -

  150

  150

  150

  8

  10

  200

  200

  200

  8

  10

  300

  -

  300

  -

  8

  400

  -

  400

  -

  8

  500

  -

  500

  -

  6

  600

  -

  600

  -

  6

  Ghi chú: độ mài mòn đối với gạch bê tông tự chèn, không lớn hơn: 0.5g/cm2

  Abrasion for interlocking concrete, not exceeding: 0.5g/cm2


  Sai số kỹ thuật – TOLERANCE OF TECHNICAL


  Sai số trọng lượng cho phép: +10%  Allowed tolerance of weigh: +10%  Sai số kích thước đối với gạch block bê tông (AC) chiều rộng, dài: +2mm; chiều cao: +3mm


  Allowed dimension tolerance for concrete block (AC): width and length: +2mm; height: +3mm  Sai số kích thước dối với gạch bê tông tự chèn (AP) chiều rộng, dài: +2mm; chiều cao: +3mm


  Allowed dimension tolerance for interlocking concrete (AP) width and length: +2mm; thickness: +3mm


  Khuyết tật ngoại quan cho phép – ALLOWED EXTERIOR DEFECTS

  ChỈ tiêu – NORMS

  Mức chất lượng – ARCHIEVED

  Block bê tông

  CONCRETE BLOCK

  Bê tông tự chèn

  INTERLOCKING CONCRETE

  Động cong vênh trên bề mặt viên gạch (mm), không lớn hơn

  Bending of tile surface (mm), not exceeding

  3

  1

   

  Số vết sứt, vỡ góc cạnh (*), không lớn hơn

  Number of edge chips, not exceeding

  4

  2

   

  Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm, không lớn hơn

  Number of cracks with length not over 20mm, not exceeding


  1

  1

  (*)Ghi chú: Số vết sứt vỡ các góc cạnh sâu từ 5 – 10 mm( với block bê tông) hoặc 2 – 4 mm (với bê tông tự chèn)

   hoặc 5 -10 mm ( với bê tông tự chèn)

  (*) Note: Number of edge chips depth 5 – 10mm (for concrete block) or 2 – 4 mm (for interlocking concrete),

  length of 10 – 15 mm (for concrete block) or 5 – 10mm (for interlocking concrete)

  In trang này
  Gạch chất lượng cao

  Nên chọn độ bóng của sơn như thế nào cho hợp lý cho căn nhà của bạn?

  Gạch chất lượng cao
  Gạch chất lượng cao
  Gạch chất lượng cao